Spotkanie dotyczące konkursu w ramach Poddziałania IX.2.2 "Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT"

Data publikacji: 23.11.2016 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 w ramach Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne-ZIT" ogłoszonego 29 września br.

Dane dotyczące spotkania

miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, sala konferencyjna w budynku B, I piętro.
termin: 1 grudnia 2016 r., od godz. 10:00
rejestracja w godz. 9:30 - 10:00
Prosimy o rejestrację na spotkanie poprzez formularz elektroniczny, który znajduje się na stronie www.rpo.wup.lodz.pl w zakładce O programie --> Weź udział w spotkaniach i konferencjach.
Szczegółowych informacji na temat spotkania udzielają pracownicy Punktu Informacyjnego EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, tel. 42 638-91-30/39, e-mail: rpo@wup.lodz.pl .

Artykuły powiązane

 
Top