Informacja o zakończeniu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania VIII.3.3 "Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT" RPO WŁ na lata 2014-2020.

Data publikacji: 22.05.2017 r.

Informujemy, że na stronie internetowej www.rpo.wup.lodz.pl została opublikowana informacja o zakończeniu procesu podpisywania umów oraz lista zbiorcza w ramach konkursu dla Poddziałania VIII.3.3 "Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Artykuły powiązane

 
Top