Informacja o zatwierdzonych projektach powiatowych urzędów pracy w ramach naboru pozakonkursowego dotyczącego wsparcia aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy

Data publikacji: 14.01.2021 r.

14 stycznia Wojewódzki Urządz Pracy w Łodzi opublikował informację o zatwierdzonych projektach powiatowych urzędów pracy w ramach naboru pozakonkursowego nr RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/20 dotyczącego wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Artykuły powiązane

 
Top