Spotkanie związane z ogłoszonym konkursem z Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT".

Data publikacji: 17.11.2016 r.

Informujemy, że w dniu 1 grudnia 2016 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi odbędzie się spotkanie związane z ogłoszonym konkursem z Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT", który skierowany jest m.in. do  instytucji pomocy i integracji społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczących usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, podmiotów leczniczych.

Informacje o spotkaniu wraz z formularzem rejestracyjnym zostały zamieszczone na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top