Kolejny etap oceny w ramach konkursu „Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT"

Data publikacji: 21.03.2017 r.

Poniżej publikujemy ogłoszoną 17 marca 2017 r. przez  Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi listę projektów przekazanych do kolejnego etapu oceny (oceny strategicznej) w ramach konkursu z poddziałania 9.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT".

Lista projektów opublikowana na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

 
Top