Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

Data publikacji: 05.04.2017 r.

4 kwietnia 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 z Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT.

Lista projektów wybranych do dofinansowania opublikowana na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

 
Top