Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT po uwzględnieniu skargi przez WSA w Łodzi w ramach konkursu dotyczącego usług społeczne i zdrowotnych - ZIT

Data publikacji: 23.04.2018 r.

20 kwietnia 2018 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował informacje o liście projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT po uwzględnieniu skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w ramach konkursu dotyczącego usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

Szczegółowe informacje dotyczące listy projektów dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top