Informujemy o zmianie regulaminu konkursu z poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne ZIT"

Data publikacji: 16.11.2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że 15 listopada 2016 r. opublikowana została informacja o zmianie Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Poddziałanie IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT".

Z uwagi na liczne prośby dotyczące wydłużenia okresu naboru wniosków o dofinansowanie wpływające od Beneficjantów w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 przesunięto termin zakończenia naboru wniosków z 21 listopada br. na 12 grudnia br.

Ze względu na powyższe w Regulaminie konkursu oraz załączniku nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie zmianie ulegają także terminy związane z rozstrzygnięciem konkursu oraz sugerowanym terminem rozpoczęcia realizacji projektu.

Zmiana obowiązuje od 15.11.2016 r.

Informacja została opublikowana na stronie www.rpo.wup.lodz.pl.

 
Top