Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT

Data publikacji: 01.10.2019 r.

30 wrzesnia 2019 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował informacje o projektach przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Artykuły powiązane

 
Top