Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT - aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT

Data publikacji: 18.10.2019 r.

17 października 2019 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował informację o liście projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Artykuły powiązane

 
Top