Lista projektów przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT - aktywizacja społeczna i zawodowa - obszar ŁOM

Data publikacji: 06.08.2020 r.

5 sierpnia 2020 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował informacje o projektach przekazanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT w ramach poddziałania XI.1.2 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT.

Szczegółowe informacje dotyczące listy projektów znajdziesz na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top