Lista umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - styczeń 2021

Data publikacji: 03.02.2021 r.

1 lutego 2021 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował szczegóły umowy o dofinansowanie projektu podpisanej w styczniu 2021 roku w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Informacje na temat zawartej umowy znajdziesz na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Artykuły powiązane

 
Top