Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data publikacji: 01.02.2021 r.

28 stycznia 2021 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi znajdziesz pierwszą wersję listy projektów wybranych do dofinansowania, a także wersję drugą, po zwiększeniu kwoty przenzaczonej na dofinansowanie w konkursie.

Artykuły powiązane

 
Top