Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data publikacji: 07.10.2020 r.

6 października 2020 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował informację o projektach przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (II runda).

Szczegółowe informacje o projektach przekazanych do negocjacji znajdziesz na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Artykuły powiązane

 
Top