Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w październiku 2017 r. w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem

 
Top