Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi wybrał projekty aktywizujące osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 
Top