Aktualizacja regulaminu konkursu dotyczącego usług społecznych i zdrowotnych

Data publikacji: 10.02.2017 r.

9 lutego 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował aktualizację regulaminu konkursu z poddziałania IX.2.1 dotyczącego usług społecznych i zdrowotnych.

Potrzeba aktualizacji regulaminu wynikała z konieczności:

  • doprecyzowania zapisów i skorygowania oczywistych omyłek;
  • urealnienia maksymalnych cen rynkowych określonych w załaczniku nr 9 „Wymagania dotyczące standardu orez cen rynkowych".

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top