Zakończenie podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"

 
Top