Informujemy o kolejnych umowach o dofinansowanie projektów podpisanych w ramach Osi IX "Włączenie Społeczne" RPO WŁ na lata 2014-2020.

Data publikacji: 04.07.2016 r.

W dniu 29 czerwca na stronie interentowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi opublikowana została informacja o kolejnych umowach o dofinansowanie projektu podpisanych w ramach Osi IX "Włączenie Społeczne" RPO WŁ na lata 2014-2020.

Są to: 1 umowa w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/15 z Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 2 umowy w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/15 z Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.
Jednocześnie informujemy, że w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/15, etap podpisywania umów został zakończony.

Link bezpośredni do informacji zamieszczonej na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top