Lista projektów wybranych do dofinanasowania w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data publikacji: 18.02.2020 r.

17 lutego 2020 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Szczegółowe informacje o projektach wybranych do dofinansowania znajdziesz na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Artykuły powiązane

 
Top