Zapraszamy na warsztaty organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społecznej i zawodowej

Data publikacji: 04.02.2020 r.

3 lutego 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował informację o warsztatach dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, organizowanych w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Szczegółowe informacje o warsztatach, wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdziesz na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Artykuły powiązane

 
Top