Możliwość składania wniosków po upływie terminu naboru w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 
Top