Listy umów o dofinansowanie podpisanych w czerwcu 2021 w ramach konkursów dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

Data publikacji: 02.07.2021 r.

30 czerwca 2021 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował listy umów o dofinansowanie podpisanych w czerwcu 2021 w ramach konkursów dotyczących:

Artykuły powiązane

 
Top