Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data publikacji: 27.07.2018 r.

25 lipca 2018 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował listę projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu dotyczącego aktywiazacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Szczegółowe informacje dotyczące listy projektów dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Artykuły powiązane

 
Top