Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data publikacji: 20.12.2018 r.

19 grudnia 2018 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (WUP) opublikował informację o liście projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. projektów dostępne są na stronie internetowej WUP.

Artykuły powiązane

 
Top