Wyniki konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - miasto Łódź

Data publikacji: 21.12.2017 r.

20 grudnia 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował informacje o wynikach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - miasto Łódź.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostepne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 

 
Top