Wyniki konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - miasto Łódź

Data publikacji: 04.04.2018 r.

30 marca 2018 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował zestawienie umów podpisanych w marcu w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - miasto Łódź.

Szczegółowe informacje dotyczące podpisanych umów dostępne są na stronie interentowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 

 
Top