Zakończenie etapu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodwej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - miasto Łódź

 
Top