Spotkania informacyjne w województwie łódzkim dotyczące konkursu na usługi społeczne i zdrowotne

Data publikacji: 16.02.2017 r.

Informujemy, iż w dniach 7, 10, 14, 16 marca 2017 roku odbędą się spotkania w województwie łódzkim dotyczące ogłoszonego konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/17  w ramach Poddziałania IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Terminy i miejsca spotkań (do wyboru):

  • 7 marca 2017 r. godz. 10:30, rejestracja od godz. 10:00, Piotrków Trybunalski Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej ul. Starowarszawska 4;
  • 10 marca 2017 r. godz. 10:30, rejestracja od godz. 10:00, Skierniewice Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej ul. Senatorska 10;
  • 14 marca 2017 r. godz. 10:30, rejestracja od godz. 10:00, Sieradz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej ul. 3-maja 7;
  • 16 marca 2017 r. godz. 10:30, rejestracja od godz. 10:00 Łódź Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ul. Wólczańska 49, sala konferencyjna w budynku A na parterze.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkań, wraz z formularzem rejestracyjnym dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top