Spotkania informacyjne dotyczące konkursu poświęconego usługom zdrowotnym

Data publikacji: 28.02.2017 r.

Spotkania odbędą się w dniach 7, 10, 14, 16 marca 2017 r. (od godz. 10:30, rejestracja od 10:00) w Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach, Sieradzu i Łodzi. Dotyczyć będą konkursu nr  RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/17 na usługi zdrowotne  (Poddziałanie IX.2.1 RPO WŁ), który ogłoszony został 31 stycznia 2017 roku. Konkurs oraz spotkania skierowane są przede wszystkim do podmiotów leczniczych.


Szczegółowe informacje o spotkaniach opublikowane są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

 
Top