Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w październiku 2017 r. w ramach konkursu dotyczącego usług społecznych i zdrowotnych

Data publikacji: 30.10.2017 r.

Poniżej przeblikujemy zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w październiku 2017 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/17 z Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowtne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lista umów o dofinansowanie

 
Top