Informujemy o aktualizacji regulaminu konkursu w ramach wsparcia przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.

Data publikacji: 13.11.2015 r.

Informujemy, że w dniu 13.11.2015 r. na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi opublikowany został komunikat dotyczący aktualizacji regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10/15 w ramach Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.

Potrzeba doprecyzowania zapisów regulaminu wyniknęła z przeprowadzonych spotkań informacyjnych z potencjalnymi wnioskodawcami.

Termin składania wniosków o dofinansowanie w niniejszym konkursie nie ulega zmianie.
Powyższe zmiany obowiązują od dnia 13.11.2015 r.

Bezpośredni link do komunikatu.

 
Top