Publikujemy listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu z poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsięborczości w formach bezzwrotnych"

 
Top