Umowy zawarte w lutym 2017 r. w ramach konkursu dotyczącego usług społecznych i zdrowotnych

Data publikacji: 28.02.2017 r.

Informujemy, że 27 lutego 2017 r. na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi ukazała się informacja o podpisanych umowach zawartych w lutym 2017 r.  w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/16 dla Poddziałania IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Tym samym zakończył się etap podpisywania umów o dofinansowanie projektów dla tego konkursu.

Wyniki konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (publikacja na stronie WUP)

 
Top