Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w styczniu 2017 r. dotyczących usług społecznych i zdrowotnych

Data publikacji: 02.02.2017 r.

1 lutego 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował informację o podpisanych umowach zawartych w styczniu 2017 r. w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/16 dla Poddziałania IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Link do listy umów podpisanych w styczniu 2017 r. opublikowanej na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

 
Top