Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (wersja 02)

Data publikacji: 29.07.2021 r.

29 lipca 2021 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (I runda) - wersja 02 po zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w konkursie.

Szczegółowe informacje o liście projektów znajdziesz na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Artykuły powiązane

 
Top