Korekta treści ogłoszenia konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data publikacji: 17.03.2021 r.

16 marca 2021 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi poinformował o zmianie treści ogłoszenia konkursu dotyczącego aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zmiana dotyczy "Ogólnej puli środków na dofinansowanie". Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Artykuły powiązane

 
Top