Projekty wybrane do dofinansowania w ramach wsparcia aktywności zawodowej po 29 roku życia - miasto Łódź

Data publikacji: 21.07.2017 r.

19 lipca 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.08.02.02-IP.01-10-001/17 z Poddziałania VIII.2.2 "Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia – miasto Łódź" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

 
Top