Sprostowanie do Regulaminu konkursu w ramach Osi IX „Włączenie społeczne"

Data publikacji: 14.09.2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w dniu 14.09.2016 r. na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi opublikowana została Errata do Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/16 w ramach Osi IX „Włączenie społeczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 
Top