Poddziałanie IX.2.2 (wsparcie dla dzieci powyżej 3 roku życia oraz młodzieży i usługi medyczno-opiekuńcze)

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 20.03.2018 r.

Informacje o naborze


Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie wraz z Regulaminem konkursu dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 
Top