Spotkanie informacyjne dla konkursu dotyczącego utworzenia Centrów Usług Środowiskowych - usługi społeczne i zdrowotne

Data publikacji: 30.04.2018 r.

Serdecznie zapraszamy podmioty z terenów powiatów : miasta Łódź, miasta Piotrków Trybunalski, powiatu opoczyńskiego, powiatu rawskiego, powiatu sieradzkiego, powiatu wieruszowskiego, miasta Skierniewice, powiatu łódzkiego-wschodniego, powiatu tomaszowskiego, powiatu bełchatowskiego. zainteresowane rozszerzeniem utworzonego CUŚ o usługi zdrowotne, na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/18 w ramach Poddziałania IX.2.1, który ogłoszony został 25 kwietnia 2018 r.

Wnioskodawcą/ partneremw niniejszym konkursie mogą być podmioty będące wnioskodawcą/ partnerem w projekcie realizowanym w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/17 lub nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17, który realizuje projekt na obszarze wskazanym w zatwierdzonym wniosku w wymienionych powyżej konkursach.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania, wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępe są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top