Artykuły

Artykuły (102)

%AM, %13 %365 %2020 %08:%Lut

P

Partnerstwo publiczno – prywatne

– projekt realizowany wspólnie przez instytucję publiczną i inwestora prywatnego. Instytucje te dzielą się zadaniami i ryzykiem. Każdy z partnerów realizuje swoje cele – instytucja publiczna świadczy usługi dla ludności, a partner prywatny wypracowuje zysk.

Płatność

– tak, to to co myślicie – wypłata środków finansowych. Ale w warunkach Funduszy Europejskich jest ona realizowana na podstawie wniosku o płatność.

Polityka regionalna

– działalność państwa, samorządów i innych instytucji, zmierzająca do rozwijania poszczególnych regionów i zmniejszania różnic w rozwoju między nimi.

Produkt

– czy myślicie, że to to, co widzicie na półkach sklepowych? Też, ale jeśli mówimy o Funduszach Europejskich, produkt to materialny wynik realizacji projektu np. liczba zakupionych maszyn i urządzeń.

%AM, %13 %365 %2020 %08:%Lut

O

Oddziaływanie

– to, w jaki sposób Wasz projekt zmienia świat na lepsze. Może nie cały świat, ale na początek świat odbiorców Waszego projektu.

Oś priorytetowa

– część Programu Operacyjnego realizująca określone cele.

Outplacement

– pomoc dla zwalnianych pracowników. Zwolnienia nie są miłe, a outplacement, czyli np. szkolenia, pomoc finansowa/prawna/psychologiczna pomaga w przejściu tego etapu.

%AM, %13 %364 %2020 %08:%Lut

N

Nieprawidłowości

– to nie jest słowo, które chcesz znać. A raczej – znać trzeba, ale nie chcesz go używać. Nieprawidłowości mają miejsce wtedy, kiedy realizujesz projekt niezgodnie z umową. Lepiej, żeby ich nie było.

%AM, %13 %364 %2020 %08:%Lut

M

MŚP

– mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. UE wspiera takie firmy, ich rozwój wspomaga w formowaniu się klasy średniej.

%AM, %13 %363 %2020 %08:%Lut

L

Lider projektu

– jeśli projekt realizuje kilka podmiotów, jeden z nich powinien włożyć żółtą koszulkę lidera. Lider projektu odpowiada za zarządzanie i rozliczenie projektu.

%AM, %13 %363 %2020 %08:%Lut

K

Komplementarność

– czasami, aby projekt mógł zadziałać naprawdę dobrze, składa się z kilku komponentów, a poszczególne jego elementy mogą być finansowane z rozmaitych środków (różnych priorytetów RPO albo różnorodnych programów). Jeśli realizujesz jeden projekt i wskażesz inne z nim powiązane (komplementarne), możesz uzyskać dodatkowe punkty podczas oceny wniosku.

%AM, %13 %363 %2020 %08:%Lut

J

Jednostka naukowa

– jednostkę naukową najprościej poznać po tym, że prowadzi w ciągły sposób badania lub prace rozwojowe.

%AM, %13 %362 %2020 %08:%Lut

I

Innowacje

– mówiąc najprościej – jeśli robisz coś lepiej niż wcześniej, to stosujesz innowacje. Może Twój produkt jest ulepszony, a może jesteś w stanie wytworzyć go szybciej lub taniej – jeśli ta zmiana ma znaczenie co najmniej z punktu widzenia Twojego przedsiębiorstwa to już ważna zmiana. Czy jesteś innowatorem?

Instytucja zarządzająca, wdrażająca, pośrednicząca

– aby wszystko przebiegło zgodnie z planem, nad realizacją Programów Operacyjnych czuwają różne instytucje. Instytucja zarządzająca to zazwyczaj krajowy lub lokalny organ władz (albo inna instytucja wyznaczona przez państwo). To ona zarządza programem operacyjnym. Instytucja pośrednicząca może przejąć część obowiązków związanych z działaniem programu od instytucji zarządzającej. Instytucja wdrażająca działa na podstawie umowy z instytucją pośredniczącą – zazwyczaj to IW jest odpowiedzialna za nabór i ocenę wniosków o dofinansowanie – to z nią mają kontakt Beneficjenci.

%AM, %13 %362 %2020 %08:%Lut

G

Grant

– grant to pieniądze jakie beneficjent (realizator projektu) przekazuje beneficjentom ostatecznym, czyli końcowym odbiorcom projektu, tym którzy je wydają. Możesz realizować projekt dotyczący wspierania działalności gospodarczej – i wtedy jesteś realizatorem. Firmy, które skorzystają ze wsparcia w Twoim projekcie to beneficjenci ostateczni.

%AM, %13 %362 %2020 %08:%Lut

E

E–usługa

– są usługi, z których nie sposób korzystać przez internet – strzyżenie włosów czy usługi gastronomiczne. I całe szczęście, że tak jest! Jest też masa usług, które dawno temu trzeba było otrzymywać osobiście, a obecnie możemy to zrobić nie wychodząc z domu. Mowa tu zarówno o usługach publicznych (np. złożenie zeznania podatkowego) czy prywatnych (np. zakup ubezpieczenia). E – usługi, czyli usługi świadczone zdalnie za pomocą internetu to bardzo wygodne rozwiązanie, dlatego Unia Europejska je wspiera.

Ewaluacja

– skąd wiesz czy Twój projekt zmienił świat na lepsze? Właśnie z ewaluacji. Ewaluacja to proces, w którym oceniany jest projekt – na ile udało się to, co wcześniej zakładałeś, na ile świat wokół Ciebie stał się dzięki projektowi lepszy. Proces ewaluacji dotyczy w szczególny sposób długofalowego oddziaływania na otoczenie. Wszystko po to, aby następne projekty były jeszcze bardziej efektywne.

Strona 4 z 8
 
Top