Przyjęcie zmiany Zasad kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

18 września 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Zasad kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
W dokumencie wprowadzono zmiany w ogólnych zasadach kwalifikowalności wydatków dotyczących priorytetów 1-6 oraz 9, szczegółowych zasadach kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach działania FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP (typy projektów: wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0), FELD.02.08 Dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, FELD.02.09 Dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom – ZIT, FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji (typ projektu 1).
Ponadto w dokumencie dodano szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach działań: FELD.04.03 Transport kolejowy (typ projektu 2), FELD.06.01 Infrastruktura edukacyjna, FELD.09.01 Gospodarka w transformacji (typ projektu 1).
Poniżej zamieszczono Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2023-09-18
  • Temat dokumentu: Kwalifikowalność wydatków
  • Rodzaj dokumentu: Programowe
 
Top