Procedura oceny gminnych programów rewitalizacji w Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 524/23 z dnia 16 czerwca przyjął „Procedurę oceny gminnych programów rewitalizacji (GPR) w Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027”.
Niniejszy dokument stanowi podstawę weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (IZ FEŁ2027) obligatoryjnych elementów wynikających z Ustawy o Rewitalizacji i Zasad wymaganych w każdym GPR.

  1. Procedura weryfikacji GPR
  2. Załącznik nr 1 do Procedury weryfikacji GPR - Lista weryfikacyjna
  3. Załącznik nr 2 Wzór opinii w zakresie zgodności programu rewitalizacji
  4. Załącznik nr 3 Wzór wykazu
 
Top