Instrukcja użytkowania aplikacji Wnioski o Dofinansowanie 2021 (WOD2021)

Data publikacji: 30.06.2023 r.

Aplikacja Wnioski o Dofinansowanie 2021 (WOD2021) jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Aplikacja służy do przygotowania oraz złożenia do właściwej instytucji formularza wniosku o dofinansowanie projektu.

Aplikacja WOD2021 dostępna jest na stronie internetowej https://wod.cst2021.gov.pl/.

W celu ułatwienia wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w aplikacji WOD2021 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej sporządziło Instrukcje użytkowania aplikacji WOD2021:

  1. Instrukcja użytkownika Aplikacji WOD2021
    Wnioski o dofinansowanie Część ogólna
  2. Instrukcja użytkownika Aplikacji WOD2021
    Wnioski o dofinansowanie Wnioskodawca

Wszelkie zagadnienia technicznie w zakresie obsługi WOD2021, w tym: rejestracja konta, logowanie i zarządzanie kontem dostępne są również w interaktywnej instrukcji użytkownika.

 
Top