Przyjęcie definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

18 września 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 844/23 zmieniającą uchwałę nr 319/23 w sprawie zdefiniowania wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Zmiana wynika z:

  • dodania i usunięcia wskaźników w związku z aktualizacją LWK 2021 oraz LWP FEŁ2027;
  • konieczności doprecyzowania zapisów definicji wskaźników;
  • korekt redakcyjno-technicznych.

 

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2023-06-06
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Wytyczne
 
Top