Sprawozdawczość

Zbiorcze dane z realizacji FEŁ2027 przekazywane Komisji Europejskiej drogą elektroniczną w oparciu o zakres określony w Załączniku VII i art. 42 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

 

Dane dotyczące FEŁ2027 przekazane do Komisji Europejskiej - stan na 31.08.2023

 
Top