Harmonogram na 2020 rok

 

Informujemy o podjętej przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ decyzji o zorganizowaniu dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach działania III.4 Transport kolejowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, który nie został ujęty w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok.
Konkurs zostanie ogłoszony w listopadzie 2020 roku, natomiast nabór rozpocznie się w grudniu 2020 roku. Dofinansowaniem objęte będą projekty dotyczące zakupu lub modernizacji taboru kolejowego do obsługi połączeń regionalnych (w ramach projektu możliwe będzie wsparcie dla zaplecza technicznego służącego do obsługi taboru).
Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi ok. 8 mln EUR.


Informujemy o podjętej przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ decyzji o rezygnacji z ogłoszenia dwóch konkursów zaplanowanych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok w ramach:

  • Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii,
  • Działania V.2 Gospodarka odpadami.

Jednocześnie planuje się organizację konkursów w powyższych obszarach w przyszłym roku. Szczegóły znajdą Państwo w harmonogramie naborów na 2021 rok, który zostanie opublikowany do 30 listopada br. Zachęcamy do śledzenia komunikatów na naszej stronie internetowej, w celu uzyskania dalszych informacji.

 


13 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 1135/20 przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok.
Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych aktualizacji oraz harmonogram.
Dokument obowiązuje od 13 listopada 2020 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok

Opis aktualizacji wprowadzonych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok

 
Top