Artykuły

Artykuły (113)

%AM, %13 %364 %2020 %08:%Lut

M

MŚP

– mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. UE wspiera takie firmy, ich rozwój wspomaga w formowaniu się klasy średniej.

%AM, %13 %363 %2020 %08:%Lut

L

Lider projektu

– jeśli projekt realizuje kilka podmiotów, jeden z nich powinien włożyć żółtą koszulkę lidera. Lider projektu odpowiada za zarządzanie i rozliczenie projektu.

%AM, %13 %363 %2020 %08:%Lut

K

Komplementarność

– czasami, aby projekt mógł zadziałać naprawdę dobrze, składa się z kilku komponentów, a poszczególne jego elementy mogą być finansowane z rozmaitych środków (różnych priorytetów RPO albo różnorodnych programów). Jeśli realizujesz jeden projekt i wskażesz inne z nim powiązane (komplementarne), możesz uzyskać dodatkowe punkty podczas oceny wniosku.

%AM, %13 %363 %2020 %08:%Lut

J

Jednostka naukowa

– jednostkę naukową najprościej poznać po tym, że prowadzi w ciągły sposób badania lub prace rozwojowe.

%AM, %13 %362 %2020 %08:%Lut

I

Innowacje

– mówiąc najprościej – jeśli robisz coś lepiej niż wcześniej, to stosujesz innowacje. Może Twój produkt jest ulepszony, a może jesteś w stanie wytworzyć go szybciej lub taniej – jeśli ta zmiana ma znaczenie co najmniej z punktu widzenia Twojego przedsiębiorstwa to już ważna zmiana. Czy jesteś innowatorem?

Instytucja zarządzająca, wdrażająca, pośrednicząca

– aby wszystko przebiegło zgodnie z planem, nad realizacją Programów Operacyjnych czuwają różne instytucje. Instytucja zarządzająca to zazwyczaj krajowy lub lokalny organ władz (albo inna instytucja wyznaczona przez państwo). To ona zarządza programem operacyjnym. Instytucja pośrednicząca może przejąć część obowiązków związanych z działaniem programu od instytucji zarządzającej. Instytucja wdrażająca działa na podstawie umowy z instytucją pośredniczącą – zazwyczaj to IW jest odpowiedzialna za nabór i ocenę wniosków o dofinansowanie – to z nią mają kontakt Beneficjenci.

%AM, %13 %362 %2020 %08:%Lut

G

Grant

– grant to pieniądze jakie beneficjent (realizator projektu) przekazuje beneficjentom ostatecznym, czyli końcowym odbiorcom projektu, tym którzy je wydają. Możesz realizować projekt dotyczący wspierania działalności gospodarczej – i wtedy jesteś realizatorem. Firmy, które skorzystają ze wsparcia w Twoim projekcie to beneficjenci ostateczni.

%AM, %13 %362 %2020 %08:%Lut

E

E–usługa

– są usługi, z których nie sposób korzystać przez internet – strzyżenie włosów czy usługi gastronomiczne. I całe szczęście, że tak jest! Jest też masa usług, które dawno temu trzeba było otrzymywać osobiście, a obecnie możemy to zrobić nie wychodząc z domu. Mowa tu zarówno o usługach publicznych (np. złożenie zeznania podatkowego) czy prywatnych (np. zakup ubezpieczenia). E – usługi, czyli usługi świadczone zdalnie za pomocą internetu to bardzo wygodne rozwiązanie, dlatego Unia Europejska je wspiera.

Ewaluacja

– skąd wiesz czy Twój projekt zmienił świat na lepsze? Właśnie z ewaluacji. Ewaluacja to proces, w którym oceniany jest projekt – na ile udało się to, co wcześniej zakładałeś, na ile świat wokół Ciebie stał się dzięki projektowi lepszy. Proces ewaluacji dotyczy w szczególny sposób długofalowego oddziaływania na otoczenie. Wszystko po to, aby następne projekty były jeszcze bardziej efektywne.

%AM, %13 %361 %2020 %08:%Lut

D

Dofinansowanie

– nie tylko przywilej, ale i obowiązek. Pamiętaj, że pieniądze jakie dostaniesz musisz skrupulatnie rozliczyć. Pamiętaj też, że pieniądze mają tylko pomóc – liczy się Twój pomysł i zaangażowanie.

Digitalizacja

– magiczny proces przenoszenia fizycznych obiektów (dzieł sztuki, ważnych dokumentów) oraz dźwięków i nagrań wideo do świata cyfrowego. Na szczęście oryginalnym obiektom nie dzieje się krzywda, a z cyfrowych kopii możemy się cieszyć jeszcze długie lata, w łatwy sposób je udostępniać, oglądać i modyfikować. Unia Europejska lubi digitalizację i daje na nią pieniądze.

Dialog obywatelski

– nikt nie wie wszystkiego, a co dwie głowy to nie jedna. Dlatego właśnie instytucje publiczne rozmawiają z organizacjami pozarządowymi i obywatelami – razem wiemy więcej.

%AM, %13 %361 %2020 %08:%Lut

C

Cross–financing

– umożliwienie finansowania niektórych działań jak np. szkolenie pracowników Twojej firmy w ramach jednego programu, chociaż teoretycznie te działania powinny być finansowane w innym programie. Czasami po prostu tak jest łatwiej.

%AM, %13 %360 %2020 %08:%Lut

B

Beneficjent

– poznasz go po szerokim uśmiechu i błysku w oku. Mówiąc bardziej urzędowo – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Funduszy Europejskich.
B+R – badania i rozwój. Aby Twoje produkty stawały się coraz lepsze, musisz próbować nowych rozwiązań (badania) i wdrażać te z nich, które się sprawdzają (rozwój). Unia Europejska to docenia i finansuje.

Biznesplan

– myśląc szeroko – Twój sposób na zdobycie świata. Myśląc bardziej pragmatycznie – Twój plan na prowadzenie firmy. Przydaje się nie tylko Tobie – chcą go oglądać też ludzie, którzy pragną Ci ułatwić to zadanie, na przykład instytucje przyznające dofinansowania.

Strona 5 z 9
 
Top