Przyjęcie zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

30 maja 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 472/23 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (SZOP FEŁ2027).
W Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 dokonano m.in. zmian w priorytetach 1, 2, 6, 7, 7, 9 oraz załączniku nr 2 - Słowniczek pojęć i skrótowców.

Poniżej zamieszczono opis wprowadzonych zmian oraz SZOP FEŁ2027 wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
Załącznik nr 1 – Tabela 1. Alokacja programów w podziale na działania, wsparcie UE i wkład krajowy (w EUR)
Załącznik nr 1 - Tabela 2. Alokacja programów w podziale na działania i zakres interwencji
Załącznik nr 2 – Słowniczek pojęć i skrótowców

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2023-05-30
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Programowe
 
Top